Stiftelsen Triangelsenteret

Stiftelsen Triangelsenteret i Trondheim er en selvstendig juridisk enhet stiftet av KFUK-KFUM Norge, KFUK-KFUM Speiderne og Y’s-Men Trøndelag. Stiftelsen drives av et eget styre oppnevnt av stifterne og valgt av representantskapet. Styret består nå av disse medlemmene, Styret.

Stiftelsen Triangelsenteret har som formål å eie og forvalte eiendommen Prinsen gate 10A i Trondheim og eventuelt verdien av denne, til beste for KFUK-KFUMs arbeid i Trondheim.  Stiftelsen kan videre arbeide for å skaffe midler til kjøp og/eller leie av forsamlingslokaler også andre steder i Trondheims-området, eie og forvalte disse.

Prinsens gate 10A leies i dag i all hovedsak ut til eksterne leietakere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *