Stiftelsens styre

Per Walle (leder), 958 67 564

Olav Hansen

Bente Elton Jacobsen

Tor Kværnø

Ingvald Moxnes

Håvard Nordhus (vara)

Johanne Bakken (vara)