Stiftelsen Triangelsenteret

Stiftelsen Triangelsenteret i Trondheim er en selvstendig juridisk enhet tett knyttet mot KFUK/KFUM bevegelsen.

Triangelsenteret – Prinsens gt. 10a har i over 100 år tilhørt Trøndelag krets av KFUK KFUM, som driver et allsidig ungdomsarbeid i kristen regi. Tidligere var arbeidet med utgangspunkt i Trondheim sentrum veldig viktig. En del arbeidsgrener har flyttet ut i bydelene, men fremdeles er bygården viktig. Det arbeides stadig med å etablere ny virksomhet i huset.

Ved siden av foreningsarbeidet leies deler av huset ut til næringsvirksomhet og til hybler /leiligheter.  

Stiftelsen Triangelsenteret har som formål å eie og forvalte eiendommen Prinsen gt. 10 A i Trondheim og eventuelt verdien av denne, til beste for KFUK’s og KFUM’s arbeid i Trondheim.  Stiftelsen kan videre arbeide for å skaffe midler til kjøp og/eller leie av forsamlingslokaler også andre steder i Trondheims-området, eie og forvalte disse.

Stiftelsen drives av et eget styre, oppnevnt av organisasjonene som stiftet Stiftelsen; KFUK/M, KFUK/M-Speiderne og Y’s-men Trøndelag.

Styret sammensetning velges på Representanskapsmøte hver vår og består nå av disse medlemmene, Styret.