Stiftelsen Triangelsenteret

Stiftelsens Formål:

Å eie og forvalte eiendommen Prinsen gt. 10 A i Trondheim, eventuelt  verdien av denne, til beste for KFUK’s og KFUM’s arbeid i Trondheim.  Stiftelsen kan videre arbeide for å skaffe midler til kjøp og/eller  leie av forsamlingslokaler også andre steder i Trondheims-området og  eie og forvalte disse.

Stiftelsens styre:

Olav Hansen 90894681

Per Walle

Ingvald Moxnes

Håvard Nordhus

Bente Elton Jacobsen